Studie a důkazy ukazují, že zlepšení postavení žen je zásadní pro udržitelný rozvoj nejen společnosti jako celku, ale také pro dílčí obory podnikání a jednotlivé firmy. Nedostatek pozornosti věnované genderovým problémům může firmě nejen zvyšovat zbytečně náklady, ale také snižovat šanci na zvýšení výnosů a tržeb.

Ženy tvoří 40 % světové pracovní síly a například více než polovinu světových univerzit.  Nedostatečné využití jejich talentu a produktivního potenciálu tak představuje zvýšené náklady. Umožnění produktivity žen je důležité pro firmy, které hledají kvalifikované a talentované pracovníky,  a to zejména v odvětvích, která zaměstnávají velké množství žen, jako je například oděvní průmysl.

Postavení žen ve firmách je však zásadní také pro společnosti, které chtějí rozšířit svou spotřebitelskou základnu a proniknout na „ženský“ trh. Ženy bývají hlavními nakupujícími v jejich domácnostech a kontrolují v domácnostech až 70 % nákupů, což na úrovni celosvětových spotřebitelských výdajů představuje 20 bilionů dolarů. Ignorování této silné spotřebitelské základny může mít pro firmy vážné negativní důsledky.

Správná strategie genderové politiky může firmám pomoci k růstu

Řízení firmy, jejímž úkolem je uspokojit své zákazníky, vyrábět kvalitní výrobky nebo dodávat kvalitní službu  a mít dostatek financí na řádný chod firmy a mzdy zaměstnanců, není lehký úkol. V  posledním roce se to zdá být úkol občas téměř nadlidský. Zavádění genderové politiky tak mnoho firem vnímá jako čas a náklady navíc. Opak však může být pravdou.

Pokud firma využije efektivní nástroje, díky kterým zaměstnanci nad rovným přístupem začnou sami přemýšlet a přicházet s vlastními nápady, může to firmě přinést nejen zlepšení vztahů na pracovišti, nýbrž také významný růst. Správná strategie je základ.

Alice Mazurková
stratég, Life Coach, marketér
šéfredaktorka magazínu Gender Equality

Firemní školka. Ano, nebo ne?

To je téma dalšího čísla magazínu GENDER EQUALITY, který realizuje společnost Sedukon, o.p.s. za podpory projektu EU – Genderová rovnost v Moravskoslezském kraji – analýza a podporaVíce na téma v časopise GENDER EQUALITY na odkaze níže:

Starší čísla magazínu GENDER EQUALITY: